Politica de confidentialitate

  1. PsihiatrieVirtuala.ro colecteaza si utilizeaza informatiile in mod legal, in conformitate cu legislatia privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Prin accesarea si navigarea PsihiatrieVirtuala.ro consimtiti in mod expres si neechivoc la efectuarea prelucrarii datelor cu caracter personal furnizate in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele personale si informatiile sunt colectate exclusiv pentru a presta serviciile oferite prin intermediul PsihiatrieVirtuala.ro si care au fost solicitate de Dumneavoastra.
    PsihiatrieVirtuala.ro nu va oferi niciodata detaliile dumneavoastra catre terti, cu exceptia cazului in care dezvaluirea este permisa de lege sau este solicitata de un tert in baza unui drept prevazut de lege.
  2. PsihiatrieVirtuala.ro poate contine legaturi web sau trimiteri catre alte portaluri/website-uri si care nu se afla sub controlul sau indrumarea PsihiatrieVirtuala.ro. PsihiatrieVirtuala.ro nu este raspunzator pentru continutul acestora sau pentru serviciile tertilor mentionate pe aceste website-uri. Asemenea legaturi sau trimiteri sunt oferite informativ si este responsabilitatea Dumneavoastra sa verificati validitatea celor continute de ele, PsihiatrieVirtuala.ro fiind in imposibilitate de a garanta/controla actualitatea/exactitatea informatiilor prezente pe website-urile unor terti.
  3. PsihiatrieVirtuala.ro depune toate eforturile pentru a asigura operabilitatea website-ului in mod continuu. La semnalarea eventualelor erori, administratorul PsihiatrieVirtuala.ro va incerca remedierea acestora in cel mai scurt timp, insa accesul neintrerupt la acest website nu poate fi garantat. PsihiatrieVirtuala.ro nu este raspunzator pentru intârzierea sau imposibilitatea indeplinirii intocmai si la timp a serviciilor furnizate care rezulta din revolte, greve, proteste in masa, defectiuni ale retelelor sau echipamentelor, pene de curent, esec de e-mail, sau orice alta situatie care nu este sub controlul PsihiatrieVirtuala.ro, sau care nu poate fi imputata PsihiatrieVirtuala.ro. PsihiatrieVirtuala.ro nu garanteaza ca paginile website-ului, serverele pe care este gazduit website-ul sau e-mailurile trimise de la website sunt fara virusi sau alte componente informatice cu caracter potential daunator. Dumneavoastra confirmati si acceptati ca folositi PsihiatrieVirtuala.ro pe riscul propriu, PsihiatrieVirtuala.ro fiind liber de orice raspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea website-ului sau ca urmare a utilizarii informatiilor de pe website
  4. PsihiatrieVirtuala.ro beneficiaza de toate drepturile recunoscute autorilor, conform legislatiei române si internationale aplicabile in vigoare cu privire la datele si informatiile continute de paginile website-ului. In lipsa altor precizari, toate materialele, incluzând text, imagini, ilustratii, design-uri, icon, fotografii, clipuri audio/video, s.a.m.d, sunt proprietatea PsihiatrieVirtuala.ro sau pentru care PsihiatrieVirtuala.ro detine dreptul de utilizare. Niciun astfel de material, nu poate fi, integral sau partial, reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat in scopuri comerciale sau in orice alte scopuri ce pot fi generatoare de venituri fara acceptul scris prealabil al PsihiatrieVirtuala.ro.